Jdi na obsah Jdi na menu
 


NOVÉ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ

charakteristika doby:

- 19. století je dobou optimistického a úspěšného rozvoje, rozvíjí se věda, převládá pozitivismus (skutečnost je jen to co lze dokázat smysly a zkušeností) u určité skupiny lidí však převládá pochmurný názor na život, a proto se obracejí ke spiritualismu (duchovnost)

- cílem umění je vyvolávat pocity radosti, rozkoše a krásy

- umělecké směry - na přelomu 19. a 20. století dochází ke střídání uměleckých směrů, které  položily základ k rozchodu s měšťanským uměním 19. století

- v 80. letech 19. století vznikl ve Francii SYMBOLISMUS (použití symbolu v poezii), autoři se nechali ovlivnit americkým představitelem E. A. POEM, který proslul básnickou skladbou HAVRAN, jejíž refrén - NEVER MORE - nikdy více, zesiluje pocit hrůzy z konečnosti lidského života

- ve francouzské poezii hovoříme o symbolismu, prokletých básnících a dekadenci (úpadku)

- životní styl těchto básníků byl velmi nevyrovnaný, žili bohémsky, bouří se proti vlastním rodinám a měšťanské společnosti, jejich verše odrážejí hrůzy ze života, ale i nadšaní životem

- pocity - zhnusení, okouzlení, přízemnost, vznešenost, kajícnost, smyslnost

- nebyli pochopení ve své době

- básníci se v reálném světě cítí stísnění, zoufalí a znudění, proto hledají útočiště v symbolice a mystice, tyto životní pocity označujeme jako dekadence

- impresionismus - (dojem), vznikl v malířství, patřily jsem Claude Monet, Paul Cezanné (Sezán), Vincent van Gogh, Renoire, Gauguin (gogen)

Francie

CHARLES BAUDELAIRE  (1821 - 1867)

vedl bohémský život, žil s mulatkou, opia, věčně zadlužený, překládal Poea, měl ho v oblibě

dílo:

KVĚTY ZLA - sbírka, obsahuje báseň ZDECHLINA - byla nepříznivě přijata a autor byl soudně stíhán za urážku na mravnosti

PAUL VERLAINE (1844 - 1896)

přední představitel symbolismu

básnické sbírky:

SATURNSKÉ BÁSNĚ - jeho první sbírka, 40 básní vyznačujících se melodičností, cílenou neurčitostí (obrazy v pološeru), náznaky v symboličnosti

GALANTNÍ SLAVNOSTI - inspirovány kresbami rokokových malířů

ovlivnilo ho tragické přátelství s Rimbaudem, kterého postřelil - vězení, po návratu se obrací ke katolictví

MOUDROST - sbírka

ARTHUR RIMBAUD (1854 - 1891)

dosáhl největší proslulosti mezi prokletými básníky, byl geniální dítě, své dílo vytořil velmi mlád, vedl dobrodružný život, cestoval s cirkusem

OPILÝ KORÁB - uvedl se v pařížském básnickém spolku, koráb volně pluje voami, vplouvá do vln dobrodružství, plných barev, pohybů, snů a halucinací, rozpoutaných živlů

ILUMINACE - osvětlení, řada příběhů, vzpomínek, halucinací

SEZÓNA V PEKLE - soubor devíti básnickývh próz, je osobní bilancí i úvahou nad osudem prokletého básníka

STEPHAN MALLARMÉ (1842 - 1898)

poezie byla pro něj záležitostí snu, který je stejně pravdivý jako skutečnost, nezaměřoval se na obsah básně, ale na formu, která má vzbudit dojem

FAUNOVO ODPOLEDNE - sbírka

ÚCHYLKY

VRH KOSTEK - až posmrtně

Anglie

OSCAR WILDE (1854 - 1900)

narozen v Dublinu, pocházel ze šlechtické rodiny, 2 roky vězněn za přestupky proti mravnosti, odjíždí z Anglie, kam se už nevrátí, zemřel v Paříži, byl dramatik, básník, prozaik, nejrozpornější postava mezi anglickými dekadenty, studoval v Oxfordu, nebral ohled na tehdejší morálku, záměrně provokoval

divadelní hry:

IDEÁLNÍ MANŽEL

JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTI FILIPA

romány:

OBRAZ DORIANA GRAYE - jediným cílem života je krása a rozkoš

ŠŤASTNÝ PRINC A JINÉ POHÁDKY

DE PROFUNDUS - Z HLUBIN - umělcova zpověď

USA

WALT WHITMAN (1819 - 1892)

největší severoamerický básník 19. století

STÉBLA TRÁVY

MODERNÍ BÁSNICKÉ SMĚRY PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ V ČESKÉ LITERATUŘE - TZV. GENERACE 90. LET

- český kulturní život této doby je ovlivňován politickým zápasem s víděňskou vládou, jedná se o významný vývojový předěl v české literatuře, ta je ovlivňována moderními proudy evropského umění, mladí autoři vystupují proti Lumírovcům - píšou mlhavě a realistům - realističtí

literární skupiny:

1. česká moderna - 1895, osobnosti se neřídily jednotným programem, požadovali uměleckou svobodu a individualitu, každý si psal podle sebe, každý odlišný, skupina se brzy rozpadla

2. česká dekadence - sdružila se kolem časopisu Moderní revue

3. anarchisté - též protispoečenští či anarchističtí buřiči - seskupili se kolem časopisu Nový kult, působili v hnutí Omladina - jejich postoje odmítání autority, zejména státu a politikých organizací, do literatury pronikají prvky impresionismu a symbolismu, v sochařství, v malířství, civilismus - usilovali, kladou důraz na moderní civilizaci a techniku

Česká moderna

ANTONÍN SOVA (1864 - 1928)

impresionista, symbolista,studoval práva, poté pracoval jako úředník Městské knihovny v Praze, jeho otec učitel, byl samotář, narodil se v Pacově

U ŘEK - báseň

dílo: impresionistická tvorba, sbírky:

KVĚTY INTIMNÍCH NÁLAD

Z MÉHO KRAJE

jde mu o zachycení smyslového dojmu

SOUCIT A VZDOR

ZLOMENÁ DUŠE

SMETANOVO KVARTETO Z MÉHO ŽIVOTA - zachycuje skladatelskou tragédii způsobenou spisovatelovou chorobou

symbolismus:

VYBOUŘENÉ SMUTKY - rozchází se hlavní myšlenka s fádní společností, zachycuje hořké pocity osamělé a zklamané bytosti

ÚDOLÍ NOVÉHO KRÁLOVSTVÍ

DOBRODRUŽSTVÍ ODVAHY

ZPĚVY DOMOVA - reakce na 1. světovou válku, odpor k nelidskosti války, zabývá se budoucím osudem národa

v závěru života se vrací k tématům mládí, příroda, domov

BÁSNÍKOVO JARO

BÁSNĚ NESOBECKÉHO SRDCE

NADĚJE A BOLESTI